Orde der dierenartsen

Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk

Kleine huisdieren
Kerkhovensesteenweg 296
3920 Lommel
BE 0811.584.647

Tel. 011/402495
dac.nieuwe.dijk@telenet.be

Dierenartsen, in Belgiƫ ingeschreven bij de orde:

  • Jan Stevens, erkend dierenarts ordenummer 3265
  • Kaat De Ridder, erkend dierenarts ordenummer 3239
  • Nicolas De Raeymaeker, erkend dierenarts ordenummer 6500

Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De onderneming is ingeschreven bij de volgende beroepsvereniging:
De orde der dierenartsen
Salisburylaan 54 , 9820 te Merelbeke
Tel. 09/2255818 – fax 09/2255495
e-mail: info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be
Dierenartsen dienen zich te houden aan “de code der Plichtenleer”. Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van de Orde der Dierenartsen.

De onderneming Dac Nieuwe Dijk beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. De bevoegde autoriteit terzake:
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst Bescherming van de gezondheid
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
e-mail: meldpunt@fanc-fgov.be
www.fanc.fgov.be

De onderneming beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot. De bevoegde autoriteit terzake:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten
FAGG – DG inspectie
Afdeling Aflevering
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel
Tel. 02/5245000
e-mail: inspection@fagg.be

De onderneming is tevens verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.